Παρακαλούνται οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να φροντίσουν εγκαίρως και με μεγάλη προσοχή τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να συμπληρώσουν με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που απαιτούν οι αμερικανικές αρχές, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα κατά την είσοδό τους στη χώρα.

 

Από την Οργανωτική Επιτροπή