Πρόγραμμα

Το επίσημο πρόγραμμα

Του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Επίσημο πρόγραμμα σε μορφή PDF

Δείτε το επίσημο πρόγραμμα του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου σε μορφή PDF