Αφίσα

Η επίσημη αφίσα

Του 6ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Αποτυπώνει με σύγχρονο και αναλυτικό τρόπο την αισθητική και όλες τις πληροφορίες της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη.