Χορηγοί

Χορηγική υποστήριξη

Από σημαντικούς φορείς και επιχειρήσεις

Με την υποστήριξη των κάτωθι φορέων και επιχειρήσεων είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και να επικοινωνηθεί το σημαντικότερο επιστημονικό γεγονός για το νησί της Σύρου.