Αναβάλλεται λόγω της επικρατούσας κατάστασης η κεντρική δράση του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» στην Κωνσταντινούπολη

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ», αφού εξέτασε με περίσκεψη και υπευθυνότητα τη διαμορφωνόμενη κατάσταση, μετά την εκδήλωση του κορωνοϊού, ανακοινώνει μετά λύπης, ότι η κεντρική δράση του Δ.Θ.Π. η οποία προγραμματιζόταν να πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη από 2-6 Μαΐου Διαβάστε περισσότερα…