Τον Υφυπουργό των Εξωτερικών, Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό κ.
Κωνσταντίνο Βλάση, ο οποίος και θα παραστεί στο 7 ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο
«Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» στην Ύδρα, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά η
Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη,
Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας του Παιδαγωγικού
Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όπως είναι γνωστό το
Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναπτύχθηκε μία ουσιαστική συζήτηση για τη
διάδοση και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στην ομογένεια. Ο Υφυπουργός
των Εξωτερικών θα χαιρετίσει τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου,
στις 12 Ιουλίου. Στον κ. Βλάση παραδόθηκαν τα πρακτικά των προηγούμενων
διοργανώσεων, που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βραζιλία.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις