Από την Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ» ανακοινώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα άλλων εγγραφών, λόγω υπερκάλυψης των θέσεων του προγράμματος.

Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για το ενδιαφέρον τους, όλους τους υποψήφιους για εγγραφή και εκφράζει τη λύπη της που δεν κατέστη δυνατό να προωθηθεί το σύνολο των αιτήσεων, με την ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί σε μία επόμενη διοργάνωση.

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις