Εγγραφές

διαδικασία εγγραφών

Κόστος Συμμετοχής

Για φοιτητές από εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού

Για φοιτητές από εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού

Για τους αποφοίτους και τους επαγγελματίες

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Για συμμετοχή στο θερινό Πανεπιστήμιο

Προσωπικές Πληροφορίες

Παρακαλούμε εισάγετε τις πληροφορίες που σας αφορούν.Ποιο είναι το ενδιαφέρον συμμετοχής σας;

Περιγράψτε με ένα μικρό κείμενο τον λόγο για τον οποίο θέλετε να συμμετέχετε στο 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο.

*Επιστροφές εγγραφών δεν προβλέπονται εφόσον η ακύρωση συμμετοχής γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα.