Αφίσα

Η επίσημη αφίσα

Του 5ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Αποτυπώνει με σύγχρονο και αναλυτικό τρόπο την αισθητική και όλες τις πληροφορίες της εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στην Σύρο.