1ο Θερινό Πανεπιστήμιο στην Άνδρο 2015. http://summerschool2015.ac.uoi.gr/